FACEBOOK |

kontaktOśrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
ul. Zielona 27, Łódź
tel. 42 632 3118
www.zrodla.org

sponsorzy

Projekt „Aby dojść do źródeł, trzeba płynąć pod prąd” o wartości całkowitej 433.900 zł dofinansowany jest w kwocie 378.880 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jego część pod nazwą „Łodzią po skarb – gra miejska i warsztaty dla uczniów dotyczące ochrony wód” o wartości ogólnej 43.458 zł jest dofinansowana w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 25.050 zł (słownie: dwudziestu pięciu tysięcy pięćdziesięciu złotych).

Zgodnie z wymogiem WFOŚiGW musimy też podać w tym miejscu link do strony www.zainwestujwekologię.plpatroni1,5% podatku na zieloną edukację

Jak dostęp do wody wpływa na przestrzeganie praw kobiet?Mimo że problem niewystarczającego dostępu do czystej wody i urządzeń sanitarnych zaburza dobrostan psychiczny i fizyczny człowieka niezależnie od jego płci, to ze względów kulturowych i społecznych kobiety ponoszą dużo większe konsekwencje tego braku.
Utrudniony dostęp do wody utrzymuje całe pokolenia dziewczynek w nędzy. Zamiast iść do szkoły, poświęcają długie godziny na wędrówki do studni. Niedostatek czystej wody i urządzeń sanitarnych wpływają także na śmiertelność kobiet w ciąży i połogu. Dowiedz się więcej...

Wróć | Przejdź na stronę główną