FACEBOOK |

kontaktOśrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
ul. Zielona 27, Łódź
tel. 42 632 3118
www.zrodla.org

sponsorzy

Projekt „Aby dojść do źródeł, trzeba płynąć pod prąd” o wartości całkowitej 433.900 zł dofinansowany jest w kwocie 378.880 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jego część pod nazwą „Łodzią po skarb – gra miejska i warsztaty dla uczniów dotyczące ochrony wód” o wartości ogólnej 43.458 zł jest dofinansowana w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 25.050 zł (słownie: dwudziestu pięciu tysięcy pięćdziesięciu złotych).

Zgodnie z wymogiem WFOŚiGW musimy też podać w tym miejscu link do strony www.zainwestujwekologię.plpatroni1,5% podatku na zieloną edukacjęUWAGA: WARSZTATY W RAMACH PROJEKTU ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE. NIE BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015.
Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi zaprasza nauczycieli wszystkich typów szkół oraz przedszkoli do bezpłatnego udziału w projekcie.


Polska ma zasoby wodne porównywalne z Egiptem – mamy najmniej wody spośród wszystkich krajów europejskich i amerykańskich. Musimy więc szczególnie o nią dbać.

Choć większość dzieci i wszyscy dorośli wiedzą, że wodę należy oszczędzać, to motywuje nas do tego nie ekologia, a rachunki. Niewielu z nas zwraca też uwagę na problem zanieczyszczeń komunalnych. Bombardowani reklamami detergentów i kosmetyków zużywamy ich coraz więcej, zanieczyszczając wodę, której oczyszczanie staje się coraz trudniejsze.

Mając na co dzień wodę w kranie, nie zastanawiamy się nad konsekwencjami jej niedoboru czy złej jakości. W ramach inicjatywy „Woda nas uwodzi” chcemy nie tylko nakłonić do oszczędzania i niezanieczyszczania wody, ale przede wszystkim dać argumenty, które pozwolą zbudować do tego wewnętrzną motywację.

Udział klasy w projekcie to:

Serdecznie zapraszamy!