FACEBOOK |

kontaktOśrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
ul. Zielona 27, Łódź
tel. 42 632 3118
www.zrodla.org

sponsorzy

Projekt „Aby dojść do źródeł, trzeba płynąć pod prąd” o wartości całkowitej 433.900 zł dofinansowany jest w kwocie 378.880 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jego część pod nazwą „Łodzią po skarb – gra miejska i warsztaty dla uczniów dotyczące ochrony wód” o wartości ogólnej 43.458 zł jest dofinansowana w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 25.050 zł (słownie: dwudziestu pięciu tysięcy pięćdziesięciu złotych).

Zgodnie z wymogiem WFOŚiGW musimy też podać w tym miejscu link do strony www.zainwestujwekologię.plpatroni1,5% podatku na zieloną edukację

Co i komu zabiera „wielka woda”?Ulewy zelektryzowały polityków. Rząd chwali się nowymi wałami przeciwpowodziowymi, a opozycja odpowiada, że jest ich wciąż za mało. W przedwyborczej atmosferze trudno o rzeczową dyskusję poświęconą zasadności tworzenia kolejnych obwałowań i zbiorników retencyjnych.
Zachęcamy do lektury tekstu o społecznych i środowiskowych kosztach polskiej polityki przeciwpowodziowej oraz o jej wątpliwej skuteczności.

Wróć | Przejdź na stronę główną