FACEBOOK |

kontaktOśrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
ul. Zielona 27, Łódź
tel. 42 632 3118
www.zrodla.org

sponsorzy

Projekt „Aby dojść do źródeł, trzeba płynąć pod prąd” o wartości całkowitej 433.900 zł dofinansowany jest w kwocie 378.880 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jego część pod nazwą „Łodzią po skarb – gra miejska i warsztaty dla uczniów dotyczące ochrony wód” o wartości ogólnej 43.458 zł jest dofinansowana w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 25.050 zł (słownie: dwudziestu pięciu tysięcy pięćdziesięciu złotych).

Zgodnie z wymogiem WFOŚiGW musimy też podać w tym miejscu link do strony www.zainwestujwekologię.plpatroni1,5% podatku na zieloną edukacjęO PROJEKCIE


Większość dzieci i wszyscy dorośli doskonale wiedzą, że należy oszczędzać wodę. Informacja taka dociera do nas z wielu stron. Czy jednak wiedza powoduje zmianę postaw? Średnio w Polsce każdy z nas zużywa codziennie około 150 litrów wody (a do wyprodukowania dziennej racji żywnościowej potrzebujemy około 3 000 litrów). Jest to mniej niż w wielu innych krajach europejskich czy Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy jednak w znacznie gorszej sytuacji, gdyż Polska ma zasoby wodne porównywalne z Egiptem – mamy najmniej wody spośród wszystkich krajów europejskich i amerykańskich, a także w porównaniu z wieloma krajami środkowej Afryki czy południowej i środkowej Azji.

Mieszkańcy niektórych regionów Polski już w praktyce borykają się z niedoborami wody. Większość jednak ma przez cały czas wodę w kranie, a jak wynika z badań przeprowadzonych przez CBOS, jedynym ważnym argumentem przemawiającym za jej oszczędzaniem są rachunki.

Niewielu z nas zwraca też uwagę na problem zanieczyszczeń komunalnych. Bombardowani reklamami detergentów i kosmetyków zużywamy ich coraz więcej, zanieczyszczając wodę, a jej oczyszczanie staje się coraz trudniejsze. Choć Polacy deklarują, że nie nadużywają środków chemicznych przy sprzątaniu, zmywaniu czy praniu, to polski rynek detergentów wciąż rośnie, a Polska była jednym z nielicznych krajów w Europie, gdzie wydatki na detergenty na mieszkańca nie zmniejszyły się w 2010 roku w wyniku spowolnienia gospodarczego i zmniejszenia wydatków konsumpcyjnych.

Mając na co dzień wodę w kranie, nie zastanawiamy się nad konsekwencjami jej niedoboru czy złej jakości. Za pomocą działań projektowych chcemy nie tylko nakłonić do oszczędzania i niezanieczyszczania wody, ale przede wszystkim dać argumenty, które pozwolą zbudować do tego wewnętrzną motywację. Celem kampanii „Woda nas uwodzi” jest zatem zwrócenie uwagi na znaczenie wody słodkiej oraz propagowanie zrównoważonej gospodarki zasobami wody.

Chcielibyśmy, aby nasz projekt był multidyscyplinarny i łączył zagadnienia przyrodnicze, ekonomiczne, społeczne oraz kulturę i zabawę.

Projekt składa się z:

    1. części skierowanej do placówek oświatowych (przedszkoli i szkół wszystkich poziomów) opierającej się o scenariusze zajęć i warsztaty w placówkach (w sumie 600 warsztatów dla 200 grup w roku szkolnym 2013/2014);
    2. części skierowanej do szerokiego grona odbiorców, opierającej się przede wszystkim o portal internetowy woda.edu.pl, który stanie się bazą wiedzy, oraz wodne gry miejskie. Wakacyjne gry miejskie toczyć się będą równolegle w trzech miejscach (aglomeracji łódzkiej, aglomeracji warszawskiej i aglomeracji śląskiej lub krakowskiej) przez całe wakacje roku 2014.
    Gry będą polegać na wykonywaniu przez uczestników zadań, odpowiadaniu na pytania czy odwiedzeniu jakiegoś miejsca i zdobywaniu punktów-pieczątek. „Miejscówki”, czyli miejsca, w których można zdobywać punkty, rozsiane będą po całej aglomeracji. Grę rozpocząć można w dowolnym momencie i w dowolnym miejscu. Każda „miejscówka” będzie miała innego rodzaju zadanie. Punkty będzie też można zdobyć podczas organizowanych w czasie gry otwartych warsztatów oraz spacerów z przewodnikiem śladami wody w aglomeracji.

Zapraszamy do udziału! Do zobaczenia na warsztatach i w trakcie wakacyjnych gier miejskich!