Toaleta to nie śmietnik!
FACEBOOK |

kontaktOśrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
ul. Zielona 27, Łódź
tel. 42 632 3118
www.zrodla.org

sponsorzy

Projekt „Aby dojść do źródeł, trzeba płynąć pod prąd” o wartości całkowitej 433.900 zł dofinansowany jest w kwocie 378.880 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jego część pod nazwą „Łodzią po skarb – gra miejska i warsztaty dla uczniów dotyczące ochrony wód” o wartości ogólnej 43.458 zł jest dofinansowana w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 25.050 zł (słownie: dwudziestu pięciu tysięcy pięćdziesięciu złotych).

Zgodnie z wymogiem WFOŚiGW musimy też podać w tym miejscu link do strony www.zainwestujwekologię.plpatroni1,5% podatku na zieloną edukacjęToaleta to nie śmietnik!


„Szanuj sedes. Woda wraca” to kampania łódzkiej oczyszczalni ścieków. Do łódzkich toalet trafia co miesiąc ponad dwieście ton śmieci. Niepozorne na pierwszy rzut oka patyczki do uszu to miesięcznie tona niepotrzebnych odpadów. Patyczki zatykają pompy w oczyszczalni, przez co trzeba je naprawiać raz w tygodniu i czyścić nawet kilka razy dziennie. Problemem są też przeterminowane lekarstwa, środki chemiczne oraz inne toksyczne odpady. Nie lubią ich bakterie, które pomagają oczyszczać ścieki.

Każdy wrzucony do sedesu śmieć, tampon czy niedopałek utrudniają oczyszczenie wody przed jej powrotem do środowiska. To przez sedesowych bałaganiarzy maszyny oczyszczalni trzeba naprawiać nawet sto razy każdego roku.Oczyszczalnia ścieków w Mińsku Mazowieckim (źródło)

Do sieci kanalizacyjnej nie należy wrzucać:

Opracowano na podstawie materiałów Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie.Dowiedz się więcej...