FACEBOOK |

kontaktOśrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
ul. Zielona 27, Łódź
tel. 42 632 3118
www.zrodla.org

sponsorzy

Projekt „Aby dojść do źródeł, trzeba płynąć pod prąd” o wartości całkowitej 433.900 zł dofinansowany jest w kwocie 378.880 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jego część pod nazwą „Łodzią po skarb – gra miejska i warsztaty dla uczniów dotyczące ochrony wód” o wartości ogólnej 43.458 zł jest dofinansowana w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 25.050 zł (słownie: dwudziestu pięciu tysięcy pięćdziesięciu złotych).

Zgodnie z wymogiem WFOŚiGW musimy też podać w tym miejscu link do strony www.zainwestujwekologię.plpatroni1,5% podatku na zieloną edukację

Łódź: Łódzka woda najlepsza! A co ze ściekami?W piątek 18 lipca zapraszamy na spacer z oprowadzeniem po obiekcie na co dzień zamkniętym i ściśle chronionym, czyli Grupowej Oczyszczalni Ścieków.
Czy wiecie, że aż do połowy lat 90. Łódź praktycznie nie oczyszczała ścieków? Do Neru i Warty spływały toksyczne ścieki przemysłowe z fabryk odzieżowych, które niszczyły ekosystem rzeczny. Dziś możemy się pochwalić naprawdę nowoczesną oczyszczalnią. Do Neru wróciły ryby.
Więcej informacji

Wróć | Przejdź na stronę główną