FACEBOOK |

kontaktOśrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
ul. Zielona 27, Łódź
tel. 42 632 3118
www.zrodla.org

sponsorzy

Projekt „Aby dojść do źródeł, trzeba płynąć pod prąd” o wartości całkowitej 433.900 zł dofinansowany jest w kwocie 378.880 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jego część pod nazwą „Łodzią po skarb – gra miejska i warsztaty dla uczniów dotyczące ochrony wód” o wartości ogólnej 43.458 zł jest dofinansowana w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 25.050 zł (słownie: dwudziestu pięciu tysięcy pięćdziesięciu złotych).

Zgodnie z wymogiem WFOŚiGW musimy też podać w tym miejscu link do strony www.zainwestujwekologię.plpatroni1,5% podatku na zieloną edukację

Drodzy nauczyciele, drogie nauczycielki......jeżeli myślicie o bezpłatnych warsztatach poświęconych wodzie, które przeprowadzamy w ramach projektu, to informujemy, że nabór klas niestety już się zakończył. W zajęciach uczestniczy 200 klas oraz grup przedszkolnych z 9 województw.
Nauczyciele z placówek, w których nie jesteśmy już w stanie przeprowadzić cyklu zajęć, mogą to zrobić samodzielnie, korzystając z naszych scenariuszy zajęć. Lada dzień opublikujemy je w Internecie, można też zamawiać wersję papierową. Na podstawie przesłanego do „Źródeł” pisemnego sprawozdania z realizacji warsztatów, do szkoły/przedszkola zostanie wysłana broszura ze wskazówkami dotyczącymi organizacji „gry wodnej”, zestaw przypinek i zaświadczenia. Więcej informacji...

Wróć | Przejdź na stronę główną