FACEBOOK |

kontaktOśrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
ul. Zielona 27, Łódź
tel. 42 632 3118
www.zrodla.org

sponsorzy

Projekt „Aby dojść do źródeł, trzeba płynąć pod prąd” o wartości całkowitej 433.900 zł dofinansowany jest w kwocie 378.880 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jego część pod nazwą „Łodzią po skarb – gra miejska i warsztaty dla uczniów dotyczące ochrony wód” o wartości ogólnej 43.458 zł jest dofinansowana w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 25.050 zł (słownie: dwudziestu pięciu tysięcy pięćdziesięciu złotych).

Zgodnie z wymogiem WFOŚiGW musimy też podać w tym miejscu link do strony www.zainwestujwekologię.plpatroni1,5% podatku na zieloną edukację

22 marca to Światowy Dzien Wody
„Woda i energia” to temat przewodni tegorocznych obchodów Światowego Dnia Wody. Woda i zasoby energii to dwie bliskie i ściśle powiązane ze sobą dziedziny. Produkcja i przesyłanie energii oznaczają jednocześnie zużywanie zasobów wody, szczególnie w przypadku produkcji energii wodnej, atomowej oraz termicznej. Około 8 procent światowej produkcji energii zużywane jest do pompowania wody i dostarczania jej użytkownikom.
Istnieje paląca potrzeba, by wypracować rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo energetyczne i zrównoważone gospodarowanie zasobami wody. Jest to jedno z najważniejszych założeń koncepcji „zielonych gospodarek”.
Światowy Dzień Wody to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992, a obchodzone corocznie 22 marca. Choć Ziemię w 70,8 proc. pokrywa woda, to zaledwie 2,5 proc. to woda słodka, która nadaje się do picia. ONZ pragnie zwrócić uwagę na kurczące się zasoby wody pitnej i naszą od niej zależność.

Wróć | Przejdź na stronę główną