FACEBOOK |

kontaktOśrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
ul. Zielona 27, Łódź
tel. 42 632 3118
www.zrodla.org

sponsorzy

Projekt „Aby dojść do źródeł, trzeba płynąć pod prąd” o wartości całkowitej 433.900 zł dofinansowany jest w kwocie 378.880 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jego część pod nazwą „Łodzią po skarb – gra miejska i warsztaty dla uczniów dotyczące ochrony wód” o wartości ogólnej 43.458 zł jest dofinansowana w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 25.050 zł (słownie: dwudziestu pięciu tysięcy pięćdziesięciu złotych).

Zgodnie z wymogiem WFOŚiGW musimy też podać w tym miejscu link do strony www.zainwestujwekologię.plpatroni1,5% podatku na zieloną edukację

Meandry gospodarki wodnej. Czy rzeki trzeba poprawiać?Rzeki – stanowiące źródło wody, pożywienia i będące naturalną barierą – przez wieki zachęcały ludzi do osiedlania się w ich sąsiedztwie. W ich dolinach na terenach zalewowych znalazły się tysiące obiektów, wsi i miast. Dla nich zarówno okresowo występujące powodzie, jak i naturalne procesy erozji brzegów stanowią poważne zagrożenie. A to skłoniło człowieka do interwencji w koryta rzek i do próby ich regulacji. Te zaś, nieprzemyślane, mogą stawać się źródłem jeszcze większych problemów. Po latach regulowania i ujarzmiania rzek coraz częściej przeprowadza się ich renaturyzację, czyli przywraca się im naturalne cechy.
Dowiedz się więcej...

Wróć | Przejdź na stronę główną