FACEBOOK |

kontaktOśrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
ul. Zielona 27, Łódź
tel. 42 632 3118
www.zrodla.org

sponsorzy

Projekt „Aby dojść do źródeł, trzeba płynąć pod prąd” o wartości całkowitej 433.900 zł dofinansowany jest w kwocie 378.880 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jego część pod nazwą „Łodzią po skarb – gra miejska i warsztaty dla uczniów dotyczące ochrony wód” o wartości ogólnej 43.458 zł jest dofinansowana w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 25.050 zł (słownie: dwudziestu pięciu tysięcy pięćdziesięciu złotych).

Zgodnie z wymogiem WFOŚiGW musimy też podać w tym miejscu link do strony www.zainwestujwekologię.plpatroni1,5% podatku na zieloną edukację

Woda pod naszymi stopami. Co kryje się w glebie?Gdy myślimy o wodzie, która występuje w środowisku, oczyma wyobraźni widzimy jeziora, morza i oceany. Łatwo przeoczyć to, że mnóstwo wody pełniącej ważną rolę dla życia na Ziemi znajduje się też pod naszymi stopami – w glebie. Można by powiedzieć, że każdego dnia chodzimy po wodzie, nawet tego nie zauważając. Więcej

Wróć | Przejdź na stronę główną