FACEBOOK |


kontakt


Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
ul. Zielona 27, Łódź
tel. 42 632 3118
www.zrodla.org

sponsorzy

Projekt „Aby dojść do źródeł, trzeba płynąć pod prąd” o wartości całkowitej 433.900 zł dofinansowany jest w kwocie 378.880 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jego część pod nazwą „Łodzią po skarb – gra miejska i warsztaty dla uczniów dotyczące ochrony wód” o wartości ogólnej 43.458 zł jest dofinansowana w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 25.050 zł (słownie: dwudziestu pięciu tysięcy pięćdziesięciu złotych).

Zgodnie z wymogiem WFOŚiGW musimy też podać w tym miejscu link do strony www.zainwestujwekologię.plpatroni

stat4u

Ankieta dla nauczycieli klas I-III SP dot. edukacji globalnej w nauczaniu wczesnoszkolnym

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” rozpoczął realizację projektu badawczo-szkoleniowego poświęconego miejscu edukacji globalnej w edukacji wczesnoszkolnej.

Jednym z działań projektu jest internetowe badanie ankietowe nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Autorzy badania chcą dowiedzieć się m.in. czy treści edukacji globalnej są obecne w edukacji szkolnej, co ułatwia a co utrudnia wprowadzanie tematów dotyczących globalnych współzależności, jakiego rodzaju wsparcia w zakresie edukacji globalnej oczekują nauczyciele.

Zachęcamy wszystkich nauczycieli klas I-III szkół podstawowych do wypełnienia ankiety dostępnej pod adresem edukacjaglobalna.webankieta.pl. Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 15 min.

Badanie jest elementem projektu pt.: „Źródła skutecznej edukacji globalnej”, realizowanego przez ODE „Źródła” i współfinansowanego w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2018 r.

Prosimy, przekaż informację o tej ankiecie również swoim znajomym.Wróć | Przejdź na stronę główną